Chiều ngày 21 tháng 05 năm 2018, UBND xã Thạch Tiến đã tổ chức các đoàn đi thăm đồng để đánh giá kết quả chỉ đạo sản xuất và năng suất lúa vụ Xuân năm 2018. Tham dự buổi thăm đồng có các đồng chí là lãnh đạo UBND xã, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, các tổ chức đoàn thể, ban chuyên môn và Bí thư, thôn trưởng các thôn.