Thôn Vĩnh Mới - Phát huy tối đa sức dân trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu
28/10/2018 01:15
Thực hiện tiêu chí số 20 về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, thôn Vĩnh Mới đã có cách làm sáng tạo huy động sự vào cuộc của các đoàn thể và người dân tham gia góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống của người dân đã thực sự khởi sắc.
Thôn Vĩnh Mới -  Phát huy tối đa sức dân trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu

Thực hiện tiêu chí số 20 về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, thôn Vĩnh Mới đã có cách làm sáng tạo huy động sự vào cuộc của các đoàn thể và người dân tham gia góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống của người dân đã thực sự khởi sắc.

Triển khai thực hiện tiêu chí xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu thôn Vĩnh Mới đã huy động toàn dân vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, xây bồn hoa, rảnh thoát nước, chỉnh trang nhà văn hóa thôn, vận động nhân dân đăng ký xây dựng vườn mẫu, quy hoạch, chỉnh trang vườn hộ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa các cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Với sự chung sức, đồng lòng của người dân đến nay diện mạo nông thôn tại thôn Vĩnh Mới đã thực sự khởi sắc, đường làng, ngõ xóm xanh, sạch đẹp, môi trường cải thiện rõ rệt. 

Đặc biệt, việc xây dựng vườn mẫu đã làm thay đổi được tập quán của người dân từ sản xuất truyền thống tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa, kết nối thị trường; khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng đất vườn và tận dụng được lao động nhàn rỗi. Hiện nay, tại thôn Vĩnh Mới đã triển khai xây dựng 08 vườn mẫu góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng ngày càng gắn bó.

Cùng với tiêu chí số 20, xã Thạch Tiến đã tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới một cách đồng bộ, với phương trâm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ” xã đã phối hợp cùng thôn huy động nhân dân tích cực tham gia hiến đất, hiến cây, hiến tài sản, đóng góp ngày công, nguồn lực xây dựng các công trình phục vụ đời sống dân sinh như hệ thống điện, đường, trường, trạm, nhà văn hoá, kênh mương nội đồng.

Đến nay 100% đường trục thôn được bê tông hóa, có hệ thống điện chiếu sáng, lề được láng và hệ thống hàng rào xanh. Nhờ có sự chung sức đồng lòng của người dân, nhiều công trình NTM đã được hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thôn Vĩnh Mới đã tập trung vận động nhân dân phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế vườn đồi 

Đến nay đời sống người dân ngày càng được cải thiện diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 92%, 98% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, cơ bản đạt 10/10 tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu. Theo lộ trình xã Thạch Tiến phấn đấu về đích trong năm 2018,trong đó khu dân cư kiểu mẫu Vĩnh Mới đạt theo tiêu chí Nông thôn mới hiện nay cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thạch Tiến đang tập trung huy động mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành 20/20 tiêu chí theo lộ trình đề ra.

Để hoàn thành các tiêu chí,chỉ tiêu còn lại, nhiệm vụ đặt ra với cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Thạch Tiến không hề nhỏ song với sự đồng thuận của người dân và quyết tâm cao của hệ thống chính trị, Thạch Tiến sẽ quyết tâm về đích trong năm nay.

Một số hình ảnh thôn Vĩnh Mới:


 

 

 

 

Tác giả:  Ban Biên tập

Nguồn: BBT trang thông tin điện tử xã Thạch Tiến