Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 – 2022 trên địa bàn xã Thạch Tiến
10/07/2019 03:46
Trong 4 ngày từ ngày 07 tháng 7 đến ngày 14 tháng 07 năm 2019 tại Nhà văn hóa các khu dân cư trên địa bàn xã cử tri đã hăng hái đi bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022
Bầu cử Trưởng  thôn nhiệm kỳ 2019 – 2022 trên địa bàn xã Thạch Tiến

 

      Bầu cử Trưởng Thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đời sống xã hội cũng là dịp để các cử tri được phát huy quyền dân chủ, trực tiếp cầm lá phiếu để lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc tại ṭhôǹ và trên địa bàn xã.

      Để đảm bảo việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, theo đúng tiến trình, đúng luật định, UBND xã đã ban hành hướng dẫn số 01 ngày 30 tháng 05 năm 2019 Hướng dẫn quy trình Bầu cử Thôn trưởng các thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022 và kế hoạch 29 ngày 01 tháng 06 năm 2019 Kế hoạch Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 -2022. Bám sát kế hoạch và trên cơ sở thống nhất giữa thường trực các bên UBND xã phối hợp với UBMTTQ thảo luận, thống nhất thành lập và phân bổ các tổ hội đồng về chỉ đạo, làm việc với các thôn.

      Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ xã đến các thôn và thực hiện tốt các bước hiệp thương theo đúng quy trình, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Những người trúng cử trưởng thôn là những người có uy tín, có tâm huyết trong cộng đồng dân cư, có đủ sức khỏe và khả năng, được nhân dân tín nhiệm và là người biết triển khai thực hiện tốt các công tác vận động và quản lý tại địa bàn, phát huy được vai trò người đại diện của nhân dân trong công tác quản lý xã hội ở cộng đồng dân cư.

Sau đây là một số hình ảnh bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022

 

Tác giả: HT - Nguồn: BBT