Đại hội Đại biểu hội nông dân xã Thạch Tiến nhiệm kỳ 2018 - 2023
05/04/2018 04:30
Trong hai ngày 04 và 05/04/2018, Hội nông dân xã Thạch Tiến tổ chức Đại hội Đại biểu, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền – P.Chủ tịch HND huyện Thạch Hà; các đồng chí Lãnh đạo hội nông dân huyện; Các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND-UBND, MTTQ; các ban ngành đoàn thể xã Thạch Tiến và 62 đại biểu hội viên nông dân tiêu biểu.
Đại hội Đại biểu hội nông dân xã Thạch Tiến nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

         

         Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm xã Thạch Tiến ở phiên trù bị

 

          Có thể nói, Nông dân chính là những người tích cực tham gia vào quá trình xây dựng nông thôn, chủ động, sáng tạo trong xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; trong quá trình tổ chức sản xuất công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; trong gìn giữ nếp sống văn hóa, thuần phong mỹ tục và là nhân tố góp phần quan trọng vào xây dựng hệ thống chính trị - xã hội vững mạnh, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

 ông Nguyễn Văn Hào – chủ tịch HND xã báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2012 -2018 năm trước Đại hộị.

          Nhận thức được vai trò to lớn của hội Nông dân. Trong nhiệm kỳ 2012 -2018, Cán bộ, hội viên Hội nông dân xã Thạch Tiến đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết và điều lệ Hội nông dân Việt Nam. Hội phối hợp cùng Hội nông dân huyện, các cơ quan chuyên môn tuyên truyên truyền và tích cực áp dụng KHKT, tổ chức 40 cuộc tuyên truyền cho trên 2400 lượt hội viên tham gia, tổ chức tốt các hoạt động VHVN – TDTT, phối hợp với phòng LĐTBXH huyện, trung tâm dạy nghề, mở 2 lớp đào tạp nghề xây dựng và chăn nuôi ngắn hạn cho hội viên nông dân có 70 người tham gia… Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 78 hội viên mới, đạt 100% kế hoạch nâng tổng số hội viên trong toàn xã là 476 Hội viên.. Công tác xây dựng quỹ có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chi hội tham gia làm các công trình như xây dựng hàng rào, làm đường bê tông, nạo vét kênh mương thủy lợi nội đồng phục vụ tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp để gây quỹ, bình quân các chi hội có nguồn quỹ từ 5 – 7 triệu đồng.

          Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua BCH cùng các chi hội Hội nông dân xã Thạch Tiến đã phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm tham gia phát triển nông nghiệp, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đông đảo hội viên tích cực hưởng ứng. Hàng năm có gần 32-35% hộ đăng ký đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Hiện toàn xã có 32,7% hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi; hộ nghèo giảm còn 4,77% Hội đứng ra tín chấp Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổng dư nợ 5,1 tỷ đồng cho 264 thành viên vay phát triển kinh tế. Các nguồn vốn được quản lý và sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả cao. Cùng với đó, nhiệm kỳ qua Hội nông dân xã Thạch Tiến tham gia hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam ngày càng vững mạnh và đã được Hội nông dân huyện tặng 2 giấy khen, có 07 cá nhân được nhận kỷ niệm chương của Hội Nông dân Việt Nam. Hàng năm số chi hội đạt xuất sắc, và khá 100% không có chi hội kém. 

          Tại đại hội, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận đánh giá cao những kết quả mà Hội nông dân xã nhà đạt được nhiệm kỳ qua, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, yếu kém, như: Công tác kiểm tra giám sát, tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên chưa thường xuyên, kịp thời dẫn đến hiệu quả thấp…Từ đó đề xuất nhiều giải pháp để hoạt động Hội nhiệm kỳ tới ngày càng hiệu quả hơn nữa.

 

Thảo luận của hội viên hội HND


          Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện và đồng chí Nguyễn Văn Hoàn Bí thư Đảng ủy xã đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả Hội nông dân xã Thạch Tiến đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà  Hội cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

 

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – PCH hội Nông dân huyện phát biểu tại đại hội


Ông Nguyễn Văn Hoàn – Bí thư Đảng ủy xã Thạch Tiến phát biểu


 

Bỏ phiếu BCH hội nông dân nhiệm kỳ tới

 


Bỏ phiếu BCH hội nông dân nhiệm kỳ tới

 


BCH hội Nông dân xã Thạch Tiến nhiệm kỳ 2018-2023


           Đại hội Đại biểu Hội nông dân xã Thạch Tiến đã bầu được BCH khóa mới gồm 9 đồng chí và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018-2023

          Trong nhiệm kỳ 2018 -2023, với phương hướng chung “Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển bền vững”, cán bộ hội và toàn thể hội viên tập trung đổi mới phương thức hoạt động công tác Hội nhằm xây dựng phát triển vững mạnh toàn diện, vận động hội viên tổ chức sản xuất theo hướng chuyên canh hàng hóa tập trung, thúc đẩy mạnh kinh tế tập thể. HTX, THT kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm, thực hiện tốt vai trò của tổ chức hội, khơi dậy tinh thần cách mạng, huy động tối đa nội lực phát triển huy tiềm năng lợi thế của địa phương, đẩy mạnh CNH, HĐH, là chủ thể trong phong trào “Xây dựng Nông thôn mới”, đưa xã nhà cán đích vào năm 2018 và phát triển NTM bền vững./.

 

Tác giả: Hoàng Trang - Nguồn: BBT