Thạch Tiến tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật về hòa giải viên cơ sở
28/03/2018 04:10
Chiều ngày 23 tháng 03 năm 2018, UBND xã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức chương trình tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về hòa giải viên cơ sở cho cán bộ và người dân trên địa bàn.
Thạch Tiến tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật về hòa giải viên cơ sở

Tham dự có ông Lê Xuân Hòa – Phó chủ tịch UBMTTQ huyện, Đại diện Trung tâm dân số huyện ông Phan Bá Quyền giám đốc Trung tâm dân số, Ông Nguyễn văn Chương - Trung tâm dân số huyện và các đồng chí TT đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng phó các ban ngành đoàn thể cấp xã.

Trong thời gian 1 buổi, trên 50 học viên là cán bộ, công chức, bán chuyên trách cùng Ban liên cán 6 thôn và các tổ hòa giải viên cơ sở đã được giảng viên của Trung tâm dân số hướng dẫn , tuyên truyền Nghị quyết số 21 ngày 15/10/2017 của Hội nghị trung ương 6 khóa XII về công tác dân số và các kỹ năng hòa giải viên cơ sở.

Hơn 50 cán bộ và học viên đến tham dự

Giảng viên Phan Bá Quyền giám đốc Trung tâm dân số yêu cầu: Các học viên tham gia tập huấn nghiêm túc, đúng giờ, tuân thủ cá quy định của chương trình. Trong quá trình  học cần chú ý lắng nghe và ghi chép những nội dung đã được truyền đạt để áp dụng có hiệu trong công việc sau này.

Giảng viên Phan Bá Quyền giám đốc Trung tâm dân số

Thông qua chương trình tập huấn nhằm giúp các học viên phát huy tối đa của hệ thống giáo dục pháp luật, nâng cao năng lực chuyên môn của cá nhân. Đây cũng là một trong tiểu tiêu chí trong Tiêu chí 18.5 về Giáo giục pháp luật mà xã đang phần đấu hoàn thành để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí trong chương trình về mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM.

Hình ảnh trong buổi tập huấn

Tác giả: Hoàng Trang - Nguồn: BBT