Xã Thạch Tiến tập trung chống hạn cho vụ lúa Hè Thu
09/07/2018 04:46
Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói chung và Xã Thạch Tiến nói riêng, trong nhiều ngày qua đã xuất hiện tình trạng nắng nóng với nền nhiệt độ luôn ở mức 38 đến 40 độ C. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng, vật nuôi, nhất là đối với vụ lúa Hè Thu 2018.
Xã Thạch Tiến tập trung chống hạn cho vụ lúa Hè Thu

Người dân xã Thạch Tiến đang làm cỏ và chăm sóc cây lúa trên cánh đồng khô, hạn.

        Theo báo cáo ban Nông nghiệp xã Thạch Tiến đến thời điểm hiện tại vụ lúa Hè Thu 2018, toàn xã đã gieo cấy được 282ha đạt 94% kế hoạch. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng trong thời gian gần đây đã làm ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng của cây lúa. Hiện đã có 50 ha lúa Hè Thu bị cạn nước, cụ thể ở một số vùng như xứ đồng Đường Kiệt, Nhà Lè thôn Long Minh,  vùng ra cửa Miệu thôn Trửa, vùng Cơn Sắn Lộc Thọ…;

          Ngoài ra, có khoảng 20ha có nguy cơ bị thiếu nước, nguyên nhân là số diện tích này chủ yếu nằm ở những vùng cao, vùng cuối kênh, vùng tưới của các công trình tiểu thủy nông bị cạn nước. Trước tình hình trên, UBND xã Thạch Tiến đã ban hành nhiều thông báo về công tác chống hạn chovụ lúa hè thu. Cùng đó, yêu cầu cụm Thủy nông Bắc Hà cung cấp nước, đưa nguồn nước về trên các tuyến kênh, đồng thời mở các trạm bơm để phục vụ tưới trên các xứ đồng.

 

Các tuyến kênh trên địa bàn xã Thạch Tiến dẫn nước về các cánh đồng.


         Bên cạnh Đó, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, chức rà soát, cân đối nguồn nước để có kế hoạch điều tiết nguồn nước phù hợp, tiết kiệm; tăng cường công tác chỉ đạo, điều tiết, phân phối nguồn nước và bố trí đu lục lượng cán bộ, làm nhiệm vụ dẫn nước, ép nước tưới cho các vùng cuối kênh, vùng cao, vùng xa đã thiếu nước và có nguy cơ thiếu nước. Song song với đó, thường xuyên kiểm tra hệ thống công trình, kênh mương trong quá trình tải nước, chuẩn bị phương án máy bơm dự phòng để bơm nước chống hạn, kịp thời xử lý các sự cố công trình có thể xẩy ra, đảm bảo an toàn công trình./.