Đại hội Câu lạc bộ Công an hưu trí huyện Thạch Hà lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2020
06/04/2018 08:08
Đại hội Câu lạc bộ Công an hưu trí huyện Thạch Hà lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2020

 

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp và đặc biệt là sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện Thạch Hà, Câu lạc bộ Công an hưu trí huyện Thạch Hà đã đạt những thành tựu khá nổi bật trên các lĩnh vực; góp phần vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự; sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng lực lượng Công an. Cán bộ Công an hưu trí và hội viên Câu lạc bộ thường xuyên tuyên truyền, vận động, giáo dục gia đình, đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nơi cư trú chấp hành pháp luật; gương mẫu đi đầu trong tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào an sinh xã hội... tiếp tục giữ gìn truyền thống người Công an nhân dân vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ. Thường xuyên có những ý kiến đóng góp quan trọng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cũng như Công an các cấp liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ; củng cố, thắt chặt mối quan hệ tình cảm, tình đồng chí giữa cán bộ Công an đã nghỉ hưu và cán bộ, chiến sĩ đang công tác. Ban Chủ nhiệm Công an hưu trí thường xuyên tổ chức thăm hỏi những đồng chí ốm đau, bệnh tật; những đồng chí cuộc sống gặp nhiều khó khăn, động viên. Thường xuyên quan tâm, xin hỗ trợ về mặt kinh phí để tổ chức cho hội viên và người thân trong gia đình đi tham quan du lịch. Qua đó, tạo sự phấn khởi trong hội viên và thân nhân của các hội viên. Đại hội cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng nhiệm kỳ 2017-2020; quy chế hoạt động của Câu lạc bộ; nhiều ý kiến nhấn mạnh những ưu điểm, khuyết điểm về sự lãnh đạo, điều hành của Ban Chủ nhiệm trong nhiệm kỳ qua; những trăn trở trong việc thể hiện vai trò bảo đảm an ninh, trật tự của hội viên tại địa phương nơi cư trú, xây dựng Câu lạc bộ hoạt động ngày càng hiệu quả; mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm nhiều hơn đến lực lượng Công an hưu trí...Trên cơ sở đoàn kết, dân chủ, khách quan Đại hội cũng đã bầu ra gồm 05 đồng chí vào Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Công an hưu trí huyện Thạch Hà lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2020.

Tác giả: Đài TT- TH Thạch Hà - Nguồn: Thúy Quỳnh - Khắc Mai