TUYÊN TRUYỀN CHO CÔNG DÂN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ
02/10/2018 12:47
Ở nước ta hiện nay, việc quản lý dân cư do nhiều bộ, ngành cùng thực hiện, để phục vụ mục tiêu quản lý Nhà nước, đồng thời đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân trong từng ngành, lĩnh vực, các cơ quan quản lý nhà nước đều cấp cho công dân mỗi loại giấy tờ nên mỗi công dân có thể sở hữu nhiều loại giấy tờ với những con số khác nhau:
TUYÊN TRUYỀN CHO CÔNG DÂN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ
Ở nước ta hiện nay, việc quản lý dân cư do nhiều bộ, ngành cùng thực hiện, để phục vụ mục tiêu quản lý Nhà nước, đồng thời đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân trong từng ngành, lĩnh vực, các cơ quan quản lý nhà nước đều cấp cho công dân mỗi loại giấy tờ nên mỗi công dân có thể sở hữu nhiều loại giấy tờ với những con số khác nhau: như giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, thẻ, chứng chỉ… 

Thực hiện Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính nhà nước, ứng dụng công nghệ tin học vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và góp phần phát triển Chính phủ điện tử. Vì vậy, để việc triển khai thu thập thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt hiệu quả, Công an huyện Thạch Hà đề nghị mỗi công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Thạch Hà phối hợp thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ tùy thân như: Sổ hộ khẩu, Giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân, Giấy khai sinh, Giấy đăng ký kết hôn… đã được cấp, căn cứ vào các loại giấy tờ tùy thân và hướng dẫn của Công an huyện, Công an xã, thị trấn, cán bộ tổ chức thu thập thông tin dân cư của xã, thị trấn để kê khai đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin cơ bản của nhân khẩu trong hộ gia đình vào Phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) do Bộ Công an phát hành;

- Xuất trình các giấy tờ chứng minh thông tin nhân thân phục vụ việc kiểm tra, xác thực tính chính xác của thông tin dân cư được kê khai trong Phiếu thu thập thông tin dân cư;

- Kiểm tra, ký xác nhận vào mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư để đảm bảo căn cứ pháp lý của thông tin được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với công dân thực tế không sinh sống tại nơi đã đăng ký thường trú (công dân đang tạm trú, lưu trú) thì đề nghị về Công an xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để kê khai vào mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư.

Sau khi hoàn thành việc xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, mỗi người dân được quyền khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp khác. Đồng thời, để đảm bảo thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được cập nhật nhanh chóng, mỗi người dân có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin khi có sự thay đổi theo quy 

Nguồn: BBT