Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân
05/04/2018 09:40
Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã đã tập trung đẩy mạnh công tác CCHC với nhiều cách làm hay và sáng tạo nhằm duy trì, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã đã tập trung đẩy mạnh công tác CCHC với nhiều cách làm hay và sáng tạo nhằm duy trì, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đặc biệt, “Bộ phận một cửa” duy trì làm việc vào tất cả các ngày làm việc trong tuần đã góp phần tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân một cách nhanh gọn nhất, giảm bớt các thủ tục hành chính.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Thạch Tiến

Xác định CCHC là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay, thời gian qua, lãnh đạo địa phương đã ban hành nhiều kế hoạch về công tác CCHC, chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nhằm tiến hành các giải pháp đồng bộ, nâng cao chỉ số đánh giá công tác CCHC của xã, đảm bảo tính công khai, minh bạch, giảm bớt các thủ tục phiền hà, phục vụ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của công dân.

Bên cạnh đó, lãnh đạo xã cũng thành lập tổ thường xuyên kiểm tra công tác CCHC theo định kỳ, đột xuất trong các lĩnh vực thường xuyên tiếp xúc, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”

Trong năm 2017, xã đã tiếp nhận  7255 hồ sơ của công dân đến giao dịch thực hiện thủ tục hành chính tại xã. Qua khảo sát, đánh giá cuối năm cho thấy mức độ hài lòng của người dân đến giao dịch tại xã đạt kết quả tốt.

Người dân đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã

Song song với việc đẩy mạnh công tác CCHC, lãnh đạo xã cũng đã tập trung xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đặc biệt là nâng cao văn hóa ứng xử cho cán bộ công chức, nhất là đội ngũ thường xuyên tiếp xúc với nhân dân phải có thái độ niềm nở, lễ phép, ân cần và tận tâm phục vụ nhân dân.

Thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động như thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), mỗi CBCC đều “tự soi”, “tự sửa” để ra sức học tập, phấn đấu, rèn luyện trong công tác, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Năm 2018, với tâm niệm vì nhân dân phục vụ, đặt nguyện vọng chính đáng của nhân dân lên trên hết, Đảng ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo ban hành các kế hoạch thực hiện cải cách hành chính ngay từ tháng đầu năm. Tăng cường kiểm tra, giám sát để công tác CCHC tại địa phương ngày càng đi lên để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tác giả: Thanh Thìn - Nguồn: BBT