Cán bộ xã Thạch Tiến tăng cường ngày về cơ sở
07/09/2018 09:12
Hưởng ứng đợt phát động thi đua cao điểm “100 ngày hoàn thành kế hoạch xây dựng Nông thôn mới năm 2018”. Thực hiện kết luận của cuộc họp giao ban ngày 27 tháng 8 năm 2018 của UBND xã Thạch Tiến về việc phân công lực lượng cán bộ xã về tại các thôn lao động xây dựng Nông thôn mới vào các ngày thứ 3,5,6 hàng tuần, ngoài ngày thứ 7 về cơ sở thường xuyên như trước. Sáng ngày 6/9/2018, toàn thể cán bộ, công chức, bán chuyên trách cấp xã đã tập trung về tại thôn Long Minh tham gia chỉnh trang vườn hộ.
Cán bộ xã Thạch Tiến tăng cường ngày về cơ sở

Theo đó UBND xã sẽ phân đoàn về lao động 02 ngày/thôn và tiếp tục làm xoay vòng, các thôn chủ động đăng ký ra quân và nội dung công việc về xã, đây là việc làm nhằm đưa mỗi cán bộ, người lao động về sâu sát và gần với nhân dân hơn.

Hình ảnh cán bộ xã ra quân tại Thôn Long Minh

 

Mặc dù thơi tiết nắng nóng, oi bức, nhưng với tinh thần và trách nhiệm của tập thể cán bộ, lãnh đạo địa phương đã ra quân về cơ sở tham gia chỉnh trang 02 vườn hộ. Đây là việc làm thiết thực, nhằm động viên tinh thần trong bà con  nhân dân ra sức chỉnh trang và xây dựng các khu dân cư sớm đạt chuẩn. Ngoài ra phát huy bằng nguồn nội lực từ các tổ liên gia ,trong ngày bà con nhân dân cũng đã ra quân chỉnh trang 03 vườn hộ.

Hình ảnh các đồng chí cán bộ Nông thôn mới huyện, Huyện hội phụ trách luôn bám sát, đồng hành cùng địa phương


Tác giả: Đ.T - Nguồn: BBT