Công đoàn cơ sở xã Thạch Tiến tích cực lao động trong phong trào xây dựng Nông thôn mới
09/07/2018 03:28
Thực hiện cuộc phát động Tháng cao điểm về xây dựng Nông Thôn Mới, sáng ngày 09 tháng 7 năm 2018, Công đoàn cơ sở xã Thạch Tiến đã huy động cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia lao động, xây bồn hoa tại Khu tưởng niệm liệt sỹ xã Thạch Tiến.
Công đoàn cơ sở xã Thạch Tiến tích cực lao động trong phong trào xây dựng Nông thôn mới

Với phương châm “Mỗi đoàn viên là tấm gương đi đầu trong vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí chương trình xây dựng NTM”, trong thời gian qua Công đoàn cơ sở xã Thạch Tiến đã huy động đoàn viên tham gia lao động tại khuôn viên UBND vào ngày thứ 7, đặc biệt trong ngày 09/7/2018, công đoàn đã huy động 30 đoàn viên Công đoàn tham gia xây dựng bồn hoa tại Khu tưởng niệm liệt sỹ xã Thạch Tiến với tổng chiều dài hơn 100m. Bên cạnh đó, đoàn viên công đoàn luôn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng Nông thôn mới: Đặc biệt là tập trung “Tháng cao điểm triển khai xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu” gắn với cuộc thi về “ Tổ liên gia tiêu biểu trong chỉnh trang vườn hộ, xây dựng khu dân cư”.

Công đoàn cơ sở xã Thạch Tiến hăng say xây bồn hoa tại khu tưởng niệm xã

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, lực lượng cán bộ, đoàn viên công đoàn xã đã và đang mang lại hiệu ứng sâu rộng, giúp nâng cao nhận thức và hành động của từng tập thể, cá nhân, góp sức cùng địa phương thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM phấn đấu về đích vào cuối năm 2018.

 

Mỗi đoàn viên tích cực trong lao động sáng ngày thứ 7