xã thạch tiếp ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang hàng rào xanh
24/08/2019 01:55
ngày 24 tháng 8 năm 2019 Xã Thạch Tiến tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường và chỉnh trang hàng rào xanh, đường làng ngõ xóm...
xã thạch tiếp ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang hàng rào xanh

 

 

Nguồn: HT